Asi: Tartu Kesklinna Kool-Proge Tiiger

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0099
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kool-Proge Tiiger
Registreeritud: 25.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Robootiliste seadmete soetamine


Eesmärgid


ProgeTiigri seadmete soetamise taotlusvooru käigus ning on ette nähtud
mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade,
elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D-printerite (sh KIT-ide) ja programmeeritavate droonide
soetamiseks.


Tegevused


Kasutatakse sihtotstarbeliselt õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks


Tulemused


Areneb lapse iseseisev mõtlemine ja lastel on omandatud programmeerimise algteadmised.


Maksumus


349 EUR

Tartu kohustused


105 EUR

Toetus


244 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri programm

Juhtpartner


Tartu Kesklinna Kool

PartneridJuht


Rille Jüriado

Algus- ja lõpptähtaeg


25.05.2018 - 27.02.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord