Asi: Erasmus+ kontaktseminaril "Enhancing Digital Competences in Education and Training" osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0096
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ kontaktseminaril "Enhancing Digital Competences in Education and Training" osalemine
Registreeritud: 23.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab igal aastal täiskasvanutele erinevates valdkondades üle 300 koolituse, mis on seotud kas erialase täiend- ja ümberõppega, kutseeksamiks ettevalmistustega, võtmepädevuste arendamisega või hobikursustega. Koolitusvaldkondi jagub ärindusest kuni ehituseni.

Selleks, et toetada oma õppijate, koolitajate ja personali arengut ning pakkuda järjest kvaliteetsemaid koolitusi, on tarvis näha suuremat pilti, arendada võrgustikutööd ning õppida teiste kogemusest. Seepärast soovime leida endale sarnaste huvidega partnerid, viimaks ellu K2 strateegilise partnerluse projekt täiskasvanuhariduse ja täiendõppe valdkonnas. Projekti eesmärgiks on seatud e-õppe arendamine ja innovaatiliste IKT lahenduste/ programmide juurutamine täiskasvanuhariduses. Kuid projekti tegevused ja täpsed eesmärgid töötatakse välja ühiselt koos potentsiaalsete partneritega. Kontaktseminaril osalemine on vajalik ideede kogumiseks, projekti fookuse seadmiseks ja partnerite leidmiseks.

Kontaktseminaril, mis toimub 19.09.2018-22.09.2018 Tallinnas, osaleb Siret Soonsein, kes vastutab Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskuses käesoleva projekti väljatöötamise, kirjutamise ja partnerite leidmise eest.


Eesmärgid


Soovime leida partnerid, et viia ellu K2 strateegilise partnerluse projekti täiskasvanuhariduse ja täiendõppe valdkonnas.


Tegevused


Osalemine kontaktseminaril, võimalike projekti partnerite leidmine, uuenduslike digilahenduste ja e-õppevõimaluste välja töötamine, aruandluse esitamine Sihtasutusele Archimedes


Tulemused


Projekti abil ja koostöös tulevaste partneritega soovime arendada oma pakutavaid kursusi, suurendades just nende uuenduslike digilahenduste osakaalu, mis sobivad enim täiskasvanud õppijale ja toetavad tema arengut.
Lisaks on oluline töötada välja erinevad e-õppe võimalused (olgu nendeks MOOC´id, videokursused, digitaalsed õppematerjalid ja -vahendid vms), mis oleksid ressursiefektiivsed ja aitaksid optimeerida nii koolitajate tööd kui oleks ka osalejatele ajast ja kohast sõltumatud.


Maksumus


780 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


780 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine

JuhtpartnerPartneridJuht


Koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuht Siret Soonsein

Algus- ja lõpptähtaeg


19.09.2018 - 22.09.2018

Osakond


KHK

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord