Asi: Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0091
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Ülle Võsu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas
Registreeritud: 15.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnas elab 1. jaanuar 2018 seisuga hinnanguliselt 18 000 eakat, kellest hinnanguliselt 3 000 eakal esineb hooldusvajadus, kellest suurusjärgus 600 on ulatusliku hooldusvajadusega. Viimaste seast suur osa saab asutushooldusteenust.

Kohtade arv hooldusasutustes on piiratud, mis tingib selle, et paljud hooldusvajadusega isikud elavad oma kodudes. Loomulikult omas kodus on inimesel palju mugavam olla, kuid see tähendab, et ta vajab igapäevaseks toimetulekuks siiski kõrvalist abi, mida tihtipeale annavad lähedased, kes selle tõttu on tööjõuturult välja langenud või välja langemas.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on koduteenuse arendamine Tartu linnas, et seeläbi suurendada hooldusvajadusega isikute hooldajate võimalusi jääda, naasta või siseneda tööjõuturule ja toetada inimese igapäevast toimetulekut koduteenuse osutamisega harjumuspärases keskkonnas (kodus).

Projekti raames on kavas pakkuda koduteenust kuni 130 isikule. Teenuse pakkumiseks palgatakse projekti raames tööle 13 hooldustöötajat, kellele tagatakse vajalik väljaõpe ning töövahendid sh transpordi kulud teenuse osutamisel.


Tegevused


Personali koolitamine koduteenuse pakkumiseks so hooldustöötajate erialane ettevalmistus.
Koduteenuse komponendi isikuabi osutamine kliendi kodus, mille käigus abistatakse klienti liikumisel ja hooldustoimingute teostamisel.
Projekti administreerimine.


Tulemused


Projekti raames on Tartu linnas välja arendatud ja piloteeritud koduteenust kahe aasta vältel. Seeläbi on loodud hooldusvajadusega lähedastele võimalus jääda, naasta või siseneda tööjõuturule (vähemalt 30% omastehooldajatest on säilitanud töö omastehoolduse koormuse kõrvalt)

Paranenud ja uuenenud on koduteenuste kvaliteet.

Koduteenus on arenenud isikuabiteenuse osutamise suunas.


Maksumus


399 723 EUR

Tartu kohustused


99 931 EUR

Toetus


299 792 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

JuhtpartnerPartneridJuht


Ülle Võsu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 31.12.2020

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord