Asi: Kaitseressursside Ameti toetuse leping

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0090
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaitseressursside Ameti toetuse leping
Registreeritud: 15.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse toetamine


Eesmärgid


Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.


Tegevused


Riigikaitseõpetuse õppekäikude soetamine;
riigkaitselaagri korraldamine.


Tulemused


Toetuse andmine Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.


Maksumus


776 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


776 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

PartneridJuht


Uudo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 01.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord