Asi: EV 100 "Igal lapsel oma pill"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0089
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: EV 100 "Igal lapsel oma pill"
Registreeritud: 14.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Muusikariistade ostmine lastele


Eesmärgid


Laste muusikategevuste mitmekesistamine ja pillimängu oskuste kujundamine


Tegevused


Pillide kasutamine õppetegevustes


Tulemused


Lapsed tutvuvad erinevate pilldega ja õpivad neid kasutama.


Maksumus


442 EUR

Tartu kohustused


177 EUR

Toetus


265 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Millise programmi / meetme raames


EV 100" Igal lapsel oma pill"

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


14.05.2018 - 31.10.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord