Asi: 19. sajandi graffiti versus tänapäeva tänavakunst

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0083
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Liis Somelar
Teised töötajad: Helje Jõgi; Raili Koort
Tähtaeg: 11.05.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: 19. sajandi graffiti versus tänapäeva tänavakunst
Registreeritud: 10.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesmärk tutvuda oma kodulinna kultuuri ajalooga, väärtustada ajalugu ja ajaloolisi hooneid , teadvustada muinsuskaitse teemat. Noorte ajalooteadlikkust ning silmaringi arendab õppekäik Tartu Ülikooli peahoone pööningul asuvasse 19. sajandi kartseriruumi, mille seintel on säilinud toonaste tudengite originaaljoonistused ehk graffitid. 19. sajandi grafiti annab huvitava võimaluse piiluda tolleaegsete tudengite igapäevaellu ja mõttemaailma. Samuti saavad õpilased uurida, milliseid materjale ja meetodeid kasutati 19 saj krohvitud seinapinnale graffitite tegemiseks võrreldes tänapäeva võimalustega. Arendatakse silmaringi teemal, mis on seinte sodimine ja mis on kvaliteetne tänavakunst. Oluline on tõsta teadlikkust muinsuskaitse teemal. 19 saj tudengite poolt soditud seinad on tänapäeval muinsuskaitse all kui väärtuslik ajalooallikas. Ka tänapäeva tänavakunsti loomisel peab arvestama muinsuskaitse ja linna heakorrareeglitega. Projekti eesmärk on väärtustada ajalugu ning tõsta noorte (graffiti)kunsti oskusi.

Õpitoas osalemine Von Bombi ja linnafestivali Stencibility ajal toimuvas võimaldab kultuuri praktikat luua- õppida selgeks stencil tehnika milles loodud graffiti on kunstiteos ja mitte sodi.

Noored saavad kogemuse, kuidas üritust filmida droonide abil.


Eesmärgid


Projekti „19. sajandi graffiti versus tänapäeva tänavakunst“ eesmärgid on arendada koostööd Tartu Lillemaja noortekeskuse ja TÜ kunstimuuseumi vahel. Arendada noorte silmaringi ja tõsta kultuuriteadlikkust mitteformaalse õppetegevuse kaudu muuseumis. Äratada noorte huvi oma kodulinna ajaloo vastu. Tõsta noorte kultuuri- ja muinsuskaitse alast teadlikkust. Õpetada väärtustama ühiskondlikku linnaruumi, tõsta nende vastutustunnet ja kaasata noori kultuuriloomesse. Arendada noorte käilisi oskuski seinakunsti vallas. Anda noortele arusaam, mis on seinakunst.


Tegevused14.05.18 - TÜKM sissejuhatav loeng - Külli Valk
15.05.18 - Töötuba (Tartu linn ja Lille Maja) - Liis Somelar
21.05.18 - Töötuba (Lille Maja) - Von Bomb
22.05.18 - Töötuba (Lille Maja) - Von Bomb
25.05.18 - Töötuba (TÜKM hoov) - Von Bomb
12.06.18 - Stencibility (Tartu linn) - Külli Valk, Liis Somelar
16.06.18 - Lille Maja müüri kaunistamine ja kokkuvõte. - Liis SomelarTulemused


Projekti tulemusena on valminud õppematerjal, mida saab kasutada ka edaspidi. 20 noort on saanud oskused ja teadmised, kuidas teha stencil tehnikas seinamaale. Noorte kultuuri- ja muinsuskaitse alased teadmised on tõusnud. Noored teavad mis on seinakunst ja kuhu seda võib teha.
Noorte valminud stencil tehnikas töödest (kui on paberil originaaltööd) näitus TÜ peahoone pööningul kartseri ees olevas ruumis. Lille Maja müürile valminud töödest ning linnas toimuvale tegevusele tuleb juuli alguses veebinäituse TÜkm ja Lille Maja kodulehel https://www.kunstimuuseum.ut.ee/et/content/virtuaaln%C3%A4itused.
Samuti valmivad projekti käigus droonidega filmitud õppematerjalid, mis on kättesaadavad TÜKM koduleheküljel ning Lille Maja koduleheküljel.


Maksumus


1 126 EUR

Tartu kohustused


165 EUR

Toetus


997 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingule

Millise programmi / meetme raames


Projektikonkuss "Raamatukogud-muuseumid-noored"

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


TÜ kunstimuuseum

Juht


Liis Somelar

Algus- ja lõpptähtaeg


11.05.2018 - 31.10.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord