Asi: Nord+ projekt "New Tendencies in Economics and Entrepreneurship".

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0082
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nord+ projekt "New Tendencies in Economics and Entrepreneurship".
Registreeritud: 08.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Arendada pikaajalist koostööd nelja rahvusvahelise gümnaasiumi vahel (Rootsi, Läti, Eesti ja Island). Koostöö raames arendatakse ettevõtlusega seoses uusi aktiivõppemeetodeid. Lisaks tugevdatakse ja arendatakse põhjaregiooni haridusalast koostööd.


Eesmärgid


Ettevõtluse arendamine õpilaste seas rahvusvahelisel tasemel.


Tegevused


2018. a november õpilasvahetus Rootsis, Kalmaris - teemal sotsiaalne ettevõtlus
2019. a aprill õpilasfirmade võistlus Läti, Riias
2019. a oktoober-november õpilasvahetus IslandiL Reykjavikis - teemal jätkusuutlik majandus
2020. a märts-aprill õpilasfirmade võistlus Läti, Riia
2020. a okoober-november õpilasvahetus Eestis, Tartus - teemal jagamismajandus
2021. a märts-aprill õpilasfirmade võistlus Lätis, Riias


Tulemused


Õpilaste teadlikkuse tõstmine teemadel sotsiaalne ettevõtlus, jätkusuutlik majandus ja jagamismajandus. Projekti lõpuks on välja töötatud õppematerjal antud teemadel.


Maksumus


20 770 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


20 770 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Nordplus

Juhtpartner


Calmare International School
Malmbrogatan 9
39235 Kalmar
Rootsi
Malin Toro Nilsson

Partnerid


Hugo Treffneri Gümnaasium

Juht


Aare Ristikivi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord