Asi: Tartu II Muusikakoolile korneti, kandle ja akordioni soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0080
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu II Muusikakoolile korneti, kandle ja akordioni soetamine
Registreeritud: 02.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu II Muusikakoolile kromaatilise basskandle, B korneti ja akordioni soetamine


Eesmärgid


Pillipargi täiendamine, et oleks pille kandle-, puhkpilli- ja akordioniansamblite tööks.Tegevused


Võimaluste suurendamine kandle-, puhkpilli- ja akordionimuusika õppes.Tulemused


Tekib võimalus suurendada kandle-, puhk- ja akordioniõpilaste arvu.
Uute pillide soetamisega paraneb pilliõpetuse kvaliteet. Ansamblis ja orkestris osalemine motiveerib lapsi rohkem pilli harjutama.


Maksumus


7 042 EUR

Tartu kohustused


3 582 EUR

Toetus


3 460 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ

Millise programmi / meetme raames


EV 100 "Igal lapsel oma pill"

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Aile Parmsoo

Algus- ja lõpptähtaeg


09.05.2018 - 31.10.2018

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord