Asi: Uued eriilmelised lapsehoiukohad Tartu Lasteaias Annike

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0076
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse haridusosakond
Vastutav töötaja: Kaspar Kreegimäe
Teised töötajad: Anne Juhkam
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uued eriilmelised lapsehoiukohad Tartu Lasteaias Annike
Registreeritud: 24.04.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kohalike omavalitsuste üheks põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil elavatele lastele lapsehoiukoha tagamine. Samas on oluline, et kogu kohaliku omavalitsuse lasteaiavõrk arvestaks muuhulgas ka laste erivajadustest tingitud eripärade ja puuetega laste arengu toetamiseks vajalike tingimustega - st . lisaks tavarühmadele peavad olemas olema nii eri- ja sobitusrühmad.

Projekti toel luuakse Tartu linna 4 uut eriilmelist lapsehoiukohta (venekeelne pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm).


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on suurendada lapsevanemate tööjõuturul osalemist läbi paranenud lapsehoiutingimuste loomise Tartu linnas. Projekti tulemusena luuakse Tartu lasteaia võrku juurde neli uut eriilmelist lapsehoiukohta - avatakse venekeelne pervasiivsete (autismispektrihäiretega) arenguhäiretega laste erirühm.


Tegevused


Uute eriilmeliste lapsehoiukohtade loomine, erirühma tegevuse käivitamine


Tulemused


Projekti tulemusena luuakse Tartu lasteaias Annike 4 uut eriilmelist lapsehoiukohta (venekeelne pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm). Projekti tulemusena paranevad puuetega laste lapsehoiutingimused Tartu linnas.


Maksumus


23 520 EUR

Tartu kohustused


5 880 EUR

Toetus


17 640 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA INNOVE

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”

JuhtpartnerPartneridJuht


Kaspar Kreegimäe

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2018 - 02.09.2020

Osakond


HO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord