Asi: Healthy Boost

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0058
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Piret Väljaots
Teised töötajad: Piret Väljaots; Riin Saaremõts
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Healthy Boost
Registreeritud: 28.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Linnastumine mõjutab miljonite Läänemere regioonis elavate inimeste igapäevaelu. Ebatervislikud eluviisid (n. vähene liikuvus, ebatervislik toitumine) ja ümbritsev keskkond mõjutavad inimeste tervist ja heaolu. Kodanikele parema elukeskkonna loomiseks on vajadus uute innovaatiliste lahenduste järele. Üheks võimaluseks on erinevate koostöökohtade leidmine erinevate asutuste, ettevõtjate, kodanike ja kolmanda sektori vahel.
Tartu Linn soovib käesolevas projektis partnerina läbi viia pilootprojekti leidmaks võimalusi kodanike füüsilise aktiivsuse tõstmiseks.


Eesmärgid


Aidata kaasa Läänemere regiooni linnade säästvale arengule ja koostöös partneritega viia läbi pilootprojekt leidmaks innovaatilisi lahendusi kodanike tervise ja elukeskkonna parandamiseks.
Pilootprojekti peamiseks eesmärgiks on varustada Tartu linna rattaringluse laenutuspunktid erinevate treeningtegevuste registreerimise võimalustega. Koostöös projektipartnerite parima praktika jagamisel võimaluste leidmine veel paremaks ja jätkusuutlikumaks linna­majandamiseks. .


Tegevused


- Rattaringluse laenutuspunktid varustatakse vajaliku tark- ja riistvaraga.
- Projektis osalevate partnerite parima praktika ja kogemuste vahetamiseks töökoosolekutel osalemine.


Tulemused


- Erinevate sektorite ja Läänemere linnade vaheline koostöö on paranenud
- Kaasatud partnerite initsiatiivi tõstmine planeerimaks uusi tegevusi jätkusuutlikuks linnaarenguks
- Teadlikkuse tõus sektoriülese koostöö vajadusest tervislike eluviiside ja heaolu edendamisel
- Tervem ja rohelisem elukeskkond ja füüsiliselt liikuvamad / aktiivsemad kodanikud.


Maksumus


139 140 EUR

Tartu kohustused


20 871 EUR

Toetus


118 269 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Baltic Region Healthy Cities Association (Soome)

PartneridJuht


Piret Väljaots

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 31.12.2021

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord