Asi: Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitse laagri korraldamine ja õppevahendite soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0056
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitse laagri korraldamine ja õppevahendite soetamine
Registreeritud: 28.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse toetamine riigikaitselaagri korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks


Eesmärgid


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse, riigikaitselaagri ja õppekäikude korraldamine


Tegevused


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse ja riigikaitselaagri korraldamine


Tulemused


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseeritud oskused.


Maksumus


1 880 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 880 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Tanel Meiel

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 31.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord