Asi: Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0053
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)
Registreeritud: 26.03.2018

Projekt






Lühikokkuvõte


ESTLAT-WBL projekt toetab piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.
Läti ja Eesti arendavad oma töökohapõhise õppe süsteemi, mis on tulevikus kvalifitseeritud tööjõu ja majanduskasvu eelduseks. Töökohapõhine õpe pakub paremaid võimalusi kiireks rakendumiseks tööturul.


Eesmärgid


ESTLAT-WBL projekti eesmärk on toetada piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.


Tegevused


ESTLAT-WBL projekti raames saadetakse õpirändesse kokku 112 inimest:
- 40 õpilast Läti kutsekoolist Eesti ettvõtetesse ja umbes 40 õpilast Eesti kutsekoolidest Läti ettevõtetesse.
- 12 ettevõtte praktikajuhendajat kutsekoolidesse (6 Lätist Eestisse ja 6 Eestist Lätti)
- 20 kutsekoolide õpetajat (10 Lätist Eestisse ja 10 Eestist Lätti).


Tulemused


Projekti tulemusena valmib käsiraamat, mis sisaldab väljatöötaud õppeprogrammi ning parimaid praktikaid, mis on kogutud projekti elutsükkli jooksul.
Kahe riigi kutsekoolide ning ettevõttete kaasamine projekti tegevustesse tagab töökohapõhise õppe lähenemise rakendumise mõlemal pool piiri ning loob eeldused tegevuste jätkumiseks pärast projekti lõppu.
Projekti tegevused toetavad integreeritud ja paindliku tööturu arendamist piiriäärsetel aladel ning kutsekoolide lõpetajate kiiret rakendumist pärast kvalifikatsiooni omandamist.


Maksumus


48 208 EUR

Tartu kohustused


7 231 EUR

Toetus


40 977 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Läti rahvusvaheline agentuur

Millise programmi / meetme raames


Interreg programm

Juhtpartner


Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (Latvian Chamber of Commerce and
Industry)

Partnerid


1. Baltic Bright SIA (Läti)
2. Smiltenes Tehnikums PIKC (Läti)
3. Civitta Eesti AS
4. Tartu Kutsehariduskeskus
5. Võrumaa Kutsehariduskeskus
6. Valgamaa Kutseõppekeskus
7. Cēsu profesionālā vidusskola (Läti)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 30.11.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord