Asi: Blue Countries

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0049
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Blue Countries
Registreeritud: 22.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Vesi. Inimese mõju vee kvaliteedile ja selle mõju inimesele. Pinnavee olulisus ja reostusallikaid. Keskkonnakaitse.


Eesmärgid


Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija. Keskkonnateadlik ja vastutustundlik kodanik, läbi rahvusvahelise koostöökogemuse, ökoloogiliste protsesside parema tundmise.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus praktiliste töötubade teemadeks muuhulgas:
- vee koostis
- reostus
- vee-elustik
- pinnavee olulisus
- reovee puhastus
- inimtegevuse mõju veekogudele
- soojuspaisumine ja märgamine
- heitvesi ja reovesi
Olulisel kohal on rühmatöö arendamine, esitlus- ja kuulamisoskuse treenimine.


Tulemused


Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga ökosüsteemidega seotud kompetentsidel
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


29 100 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


29 100 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Foundation for the Development of the
Education System

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


SZKOLA PODSTAWOWA ZWIAZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Partnerid


Strabraggan National School (Iirimaa)
15o Dimotiko Sholio Rethymnou (Kreeka)
Scoala Gimnaziala Nr 5 (Rumeenia)
Tartu Raatuse Kool (Eesti)
Istituto Comprensivo"J.Stella" (Itaalia)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord