Asi: SLAM-STEM Learning Activities & Methods

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0045
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: SLAM-STEM Learning Activities & Methods
Registreeritud: 21.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste madalad õpitulemused STEM- ehk laias laastus reaalainetes.


Eesmärgid


Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija läbi STEM (science, technology, engineering, and mathematics) õppe rakendamise.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, mille käigus valmivad näiteks õhutunnel, limonaadimasinad, seismograafid ja hologrammid


Tulemused


Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga STEMil
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


29 228 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


29 228 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agency for Mobility and EU Programmes -
Agencija za mobilnost i programme Euopske
unije (AMPEU)

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Osnovna skola Fran Koncelak Drnje (Horvaatia)

Partnerid


2o gymnasio Neas Ionias Attikis (Kreeka)
The Heritage Private School (Küpros)
Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord