Asi: Juhtivast õpetajast ennastjuhtiva õpilaseni

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0043
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Juhtivast õpetajast ennastjuhtiva õpilaseni
Registreeritud: 20.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Koolitus õpetajatele - õpilaste ja õpetajate oskused seada õppetöö eesmärke ning anda tagasisidet õpilasele eesmärkide poole püüdlemisel.


Eesmärgid


Õpetajate teadlikkuse ja oskuste parandamine tagasiside andmisel, vastupanuga hakkama saamisel ja eesmärkide seadmisel õppetöös ning õpilasega. Koolitusel osaleb 42 õpetajat ja 2 koolimeeskonna liiget.


Tegevused


Õpetajate täiendkoolitusena tõhusa tagasiside andmise koolitus ja jätkukoolitus "Vastupanuga toimetulek, tagasisidest edasisideni"
II sessioon jätk koolitusele "Raskete meeskonna liikmetega toimetulek";
III sessioon 1. osas õpitakse Rocca al Mare koolis motivatsiooni kujundamist eneseanalüüsisit lähtuvalt, 2. osas õpitakse Reaalkoolis õppejuhi juhendamisel kujundava hindamise RAM kooli mudelit, mis keskendub MÕK-le vastavale aktiivsele ja ennastjuhtivale õppijale.


Tulemused


Kui õpetaja suudab seada õppetöös õpilasest lähtuvaid eesmärke ning anda tagasisidet õpilase jõudluse kohta eesmärkide täitmisel, liigub ta üha aktiivse õppija poole, kes juhib ise ja teadlikult oma õppetegevust.


Maksumus


4 702 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 702 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks

JuhtpartnerPartneridJuht


Ülle Talts

Algus- ja lõpptähtaeg


20.03.2018 - 31.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord