Asi: Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2018”

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0042
Menetlev üksus: Tartu Kroonuaia Kool
Vastutav töötaja: Tiit Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2018”
Registreeritud: 16.03.2018

Projekt


LühikokkuvõteÜleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XVI korda.


Eesmärgid


Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte sotsiaalset kaasatust.
Ülesanded: korraldada osalejate ootustele vastav festival; julgustada ja tunnustada võimalikult paljusid osalejaid; anda juhendajatele tagasisidet loodud lavastuste kohta; arendada erivajadustega laste kooliteatrite juhendajate võrgustikku; soodustada sõprussidemete teket eri koolidest laste vahel; kujundada üldsuse mõistvat ja toetavat suhtumist erivajadustega inimestesse.


Tegevused


Ressursside leidmine, tööplaanide koostamine
Teabe edastamine, lepingute sõlmimine
Meenete, trükiste valmistamine
Reklaami tellimine, suhtlemine pressiga
Ruumide dekoreerimine
Festivalipäeva koordineerimine
Etenduste analüüs ja tunnustamine
Tagasiside
Mängud, tantsud lastele
Korraldajate ja rahastajate tänamine ja ürituse analüüs
Ettepanekud järgmise aasta ürituseks


TulemusedOsaleb umbes 17 truppi üle Eesti
Pealtvaatajaid u 500
Festival korraldus ja läbiviimine sujuvad ootuspäraselt, osalejad ja publik on saanud elamuse osaliseks
Juhendajad ja näitlejad saavad uusi oskusi ja teadmisi
Juhendajad ja näitlejad saavad tunnustust
Tekivad ja tugevnevad sõprussidemed koolide vahel

Erivajadustega laste kooliteatrid tegutsevad järjekindlalt ja nende tase tõuseb
Erivajadustega laste draamaõpetajad saavad motivatsiooni kooliteatriga tegelemiseks ja enese täiendamiseks
Laste areng on kiirem ja nende sotsiaalsed oskused paranevad
Üldsuse suhtumine erivajadustega inimestesse paraneb (meedia kaasabil)


Maksumus


3 565 EUR

Tartu kohustused


355 EUR

Toetus


3 210 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital - 1670 EUR
HMN (HTM)- 850 EUR

Millise programmi / meetme raames


I poolaasta stipendiumikonkurss

Juhtpartner


Tartu Kroonuaia Kool

Partnerid


EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT

Juht


Kadri Männiksaar

Algus- ja lõpptähtaeg


16.03.2018 - 10.06.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord