Asi: Developing effective Information, Advice and Guidance tools to improve VET students retention and success (IAG4VET)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0038
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Kaire Mets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Developing effective Information, Advice and Guidance tools to improve VET students retention and success (IAG4VET)
Registreeritud: 09.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil. Tõhusam kommunikatsioon, kaasaegsete e-lahenduste kasutamine ning professionaalsem nõustamine loovad eelduse õpilaste vastuvõtu- ja sisseelamisprotsessi kvaliteedi paranemisele ning aitab kaasa väljalangevuse vähendamisele ja õppija püsimajäämisele.


Eesmärgid


Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil.


Tegevused


Korraldatakse 5 koolitustsüklit partnerorganisatsioonide meeskondadele teadmiste tõstmiseks ja kogemuste vahetamiseks, kaardistatakse olemasolevad vastuvõtuprotsessid, piloteeritakse uuendusi ning luuakse metoodiline materjal info- ja nõustamistegevuste läbiviimiseks.


Tulemused


20 koolitatud inimest, piloteeritud uuenduslikke protsesse, loodud ja välja antud metoodiline materjal.


Maksumus


147 697 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


147 697 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koostööprojekt

JuhtpartnerPartnerid


1. West Nottinghamshire College (UK),
2. Helsinki Business School (FI),
3. I.I.S. BRUNELLESCHI/DA VINCI (IT),
4. Elektrostrojarska škola Varaždin (CR).

Juht


Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 30.10.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord