Asi: Linnavarade osakonna ning arhitektuuri ja ehituse osakonna õppereis Aarhusi ja Stavangeri

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0036
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnavarade osakond
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Linnavarade osakonna ning arhitektuuri ja ehituse osakonna õppereis Aarhusi ja Stavangeri
Registreeritud: 05.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Aarhusi Taanis ja Stavangeri Norras tutvumaks linnade kogemustega kesklinna tihendamisel, avalike kultuurihoonete rajamisel ja keskkonnasäästlike avalike hoonete rahastamisel.


Eesmärgid


Tartu linna kesklinna planeering näeb ette kesklinna tihendamist. LVO ja AEO osakonna ülesanne on 2018. aasta jooksul töötada välja Tartu kesklinna rajatava kultuurikeskuse konseptsioon. Projekti eesmärk on tutvuda Taani linna Aarhusi ja Norra linna Stavangeri kogemustega uue kultuurikeskuse rajamisel. Õppida linna kogemustest konseptsiooni loomisel, linnaruumi väärtustamisel, kesklinna atraktiivsuse tõstmisel valglinnastumisega võitlemisel ja energiatõhusa avaliku hoone rajamisel.Tegevused


4 päevane õppevisiit Aarhusi, Taanis leiab aset augustis 2018
4 päevane õppevisiit Stavangeri, Norras leiab aset septembris 2018Tulemused


Projekti tulemusena on kogutud uusi teadmisi, mida rakendada Tartu uue kultuurikeskuse rajamisel


Maksumus


14 240 EUR

Tartu kohustused


5 696 EUR

Toetus


8 544 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Avaliku halduse mobiilsusprogramm

JuhtpartnerPartneridJuht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 31.10.2018

Osakond


LVO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord