Asi: Keskkonnateadlikkuse programm

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0035
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keskkonnateadlikkuse programm
Registreeritud: 02.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilastega osaletakse keskkonnaalastes õppeprogrammides nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.


Eesmärgid


1) Õpilased väärtustavad rohkem elusloodust ning oskavad käituda igapäevaelus ja erialases töökeskkonnas keskkonnasõbralikumalt.
2) Õpilased oskavad loodusainetes omandatud  teadmisi lõimida igapäevaeluga.


Tegevused


Loodusainete tundide raames osaletakse Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Tartu Loodusmaja poolt korraldatud õppeprogrammides nagu näiteks "Loomastiku mitmekesisuse praktikum", "Taastuvenergia kasutamisvõimalused" ning "Tarbetaimed talveaias". 


Tulemused


Õppeprogrammidest on osavõtnud ja ettenähtud õppeülesanded täitnud prognoositavalt 445 õpilast 


Maksumus


3 035 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 035 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Kaire Jõgi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2018 - 24.06.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord