Asi: Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0032
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine.
Registreeritud: 28.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Jaan Poska Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine.


Eesmärgid


Soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks


Tegevused


Ekskursioonil tutvustatakse terviklikku taristut ning ajalooliste traditsioonidega väeosa. Lisaks tutvutakse õppekäigul ka küberakaitsekeskusega ning sidepataljoniga.


Ühislaager toimub koos teiste koolidega 22-24. mai 2018,


Tulemused


Õppekäik ja õppelaager on heaks ülevaateks, mis ootab eest noort inimest ajateenistusse minekul.


Maksumus


6 940 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 940 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Kalle Kõlli

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 01.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord