Asi: Nutikas ülekäigurada

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0025
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Kadi Metsma; Martin Nelis
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nutikas ülekäigurada
Registreeritud: 16.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte2013 - 2015 toimunud liiklusõnnetustest Tartu linnas 53% juhtudest oli üheks õnnetuses osalenud osapooleks jalakäija (28%) või kergliikleja (25%). Kõikidest õnnetustest 101 lõppesid vigastusega ning 5 surmaga.

Arvestades, et Tartu linna üheks oluliseks prioriteediks on kergliiklejate osakaalu suurendamine linnaliikluses eelkõige jalgrattaliikluse arendamise ja populariseerimise näol, on ääretult oluline turvalisuse küsimus. Selleks, et tagada suurem turvalisus ülekäiguradadel, soovitakse kasutusele võtta nutikad ülekäiguradade lahendused, mis operatiivselt jälgiksid liiklust ülekäiguraja ümbruses ning annaksid liikluses osalejatele visuaalselt märku, kui tekkimas on ohuolukord.


Eesmärgid


Projekti otseseks eesmärgiks on nutika ülekäiguraja lahenduse hankimine, mis erinevate tehnoloogiliste vahendite abil jälgib kergliiklejate ja mootorsõidukite kohtumispunktis liiklust ning visuaalselt hoiatab võimaliku ohu eest.

Projekti üldiseks eesmärgiks on kergliikleja osalusega liiklusõnnetuste arvu vähendamine selliselt, et aastaks 2050 ei oleks Tartu linnas ühtegi jalakäija surmaga lõpenud liiklusõnnetust.


Tegevused- Innovatsioonihanke ettevalmistamine
- Nutikate ülekäiguradade asukohtade kaardistamine
- Nutika ülekäiguraja tehnilise lahenduse soetamine ja paigaldusTulemused


Projekti tulemusena hangitakse Tartu linnas 10 nutikat ülekäigurada, mis erinevate tehnoloogiate abil jälgib ülekäiguradadel nii mootorsõidukite liikumist kui kergliiklejate liikumist ning kiiruseid ning hoiatab erinevaid osapooli võimaliku ohu eest.Maksumus


410 000 EUR

Tartu kohustused


205 000 EUR

Toetus


205 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Ettevõtluse Arendamise SA

Millise programmi / meetme raames


Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

JuhtpartnerPartneridJuht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


20.06.2018 - 19.06.2020

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord