Asi: Püüame droone

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0015
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Liis Somelar
Teised töötajad: Hele Riit; Helje Jõgi; Raili Koort
Tähtaeg: 05.03.2018
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Püüame droone
Registreeritud: 31.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lille Maja noortekeskuse tegevustes osaleb palju noori (eriti poisse), kes on väga huvitatud tehnikast ning fotograafiast (sh videode tegemine). Antud hetkel puuduvad Lille Majal vahendid, mis võimaldaksid noortekeskuse poolt korraldatavatel sündmustel korralikult jäädvustada toimunut. Igal aastal korraldab noortekeskus Tartu Kooliteatrite Festivali, Tartu Karlova päevade raames laata ja ülelinnalist lastekaitsepäeva samuti osaleb Tarkusepäeval ning paljudel väli üritustel. Noored on vabatahlikutena alati abis pildistamisel ning videode tegemisel ning sellel aastal tuli üks noor mõttele, et noortekeskusel võiksid olla droonid, millega saaks kvaliteetselt jäädvustada erinevaid sündmusi. Noor kaasas enda ideega ka teisi noori ning noorsootöötajaid, et saaksime pakkuda noortele seda, mida nad ootavad.


Eesmärgid


Projekti põhieesmärk on, et selle tegevuse lõppedes on noorte digipädevused arenenud ning Lille Maja noortekeskuse tegevustega on liitunud uued noored. Samuti usume, et seoses droonidega tulevad ka avatud noortekeskusesse rohkem poisse. Noortekeskuse tegevused on mitmekesisemad ning noored on rohkem kaasatud noorteinfo jagamisse.

Alaeesmärgid:

1. Kaasata Lille Maja tegevustesse rohkem teismelisi noori (sh riskigruppidesse kuuluvaid noori)
2. Läbi loominguliste ülesannete arendada projektis osalevate noorte erinevaid pädevusi (koostöö, hoolimine, suhtlemine, infotehnoloogia, väärtuste kujundamine, analüüsivõime arendamine)
3. Vaba aja teenuste pakkumise arendamine koostöös teiste tegevusvaldkondadega (koostöö erinevate asutustega nagu näiteks Loodusmaja, Lastekunstikool, disaineritega, äriühingutega)
4. Luua noortele paremad tingimused arendavateks tegevusteks nii Lille Majas kui ka väljaspool
5. Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte tööhõivevalmiduse toetamine
6. Noorte omaalgatuste toetamine vajalike vahenditega - anda noortele mitmekülgsemaid võimalusi
7. Kasvab rahvusvaheliste noortevahetuste arv ning noored saavad teadlikumaks, mis on võimalused neil on


Tegevused


Projekt "Püüme droone" on saanud alguse noorte ideest ning koos noortega on välja töötatud ajaplaan, mille raames toimuvad tegevused:

Eeltegevused:
Detsember 2017 - noortelt sisendi saamine ning teiste noorte kaasamine projekti
Jaanuar 2018 - info kogumine (milliseid vahendeid vajame) ja hinnapakkumiste küsimine
Märts/aprill 2018- vahendid

Põhitegevused:
23-25 aprill 2018 - droonide kasutamise õppimine Rahinge Wakepargis, Lille Maja ning Spark Makerlab noortega (droon.ee poolt)
23-27 aprill 2018 - harjutamine Rahinge Wakepargis ning Tartu Skatehallis
19 mai 2018 - Karlova päevade raames Lille Maja heategevuslaada "Lust ja rõõm" filmimine ja pildistamine
1-8 juuni 2018 - Tartu Lastekaitsepäeva filmimine, pildistamine ja töötlus
analüüs, kuidas õnnestus
1-7 september 2018 - Tarkusepäeva filmimine, pildistamine ja töötlus
analüüs, kuidas õnnestus
22-26 oktoober 2018 - Droonipäevad Spark Makerlab´is Lille Maja ja Skatehalli noortega

Analüüs ja edasised plaanid:
November 2018 - projekti analüüs koos noortega ja järeltegevuste planeerimine uude aastasse
aruande kirjutamine


Tulemused


Noored saavad oskused ja vahendid, kuidas paremini ja kvaliteetsemalt noorteinfot kajastada. Samuti muutub nähtavamaks, mida noortekeskused teevad. Paraneb Tartu noortekeskuste vaheline koostöö ning noortekeskuste tegevustesse on kaasatud rohkem venekeelseid noori. Noortekeskuste tegevused on mitmekesistunud ning tegevustega on liitunud rohkem tehnika/foto/video huvilisi noori. Projekti tegevused on noortele tasuta ning osaleda võivad kõik noored (sh vähemate võimalustega noored). Projekti käigus saavad koolituse vähemalt 50 noort ning esialgu toimub kaks kolmepäevast droonide kasutamise koolitust.
Kasvab huvi rahvusvahelise noorsootöö vastu ning noored saavad teadlikumaks oma võimaluste kohta (noortevahetuses tehatavad videod).
Valitud IKT partner on keskendunud just noorte koolitamistele ning erinevate koolide partner (sh Eesti Lennuakadeemia). Spark Makerlab´is on olemas 2 noort, kes oskavad ja tahavad alustada drooniringe pärast projekti lõppu.


Maksumus


12 500 EUR

Tartu kohustused


2 500 EUR

Toetus


10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


AVATUD NOORTEKESKUSTE KONKURSS 2018

Juhtpartner


Lille Maja

Partnerid


Spark Makerlab
MTÜ Spordiklubi AK Rahinge
Droon.ee

Juht


Liis Somelar

Algus- ja lõpptähtaeg


09.02.2018 - 01.12.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord