Asi: Koostöine organisatsioon tartu Lasteaed Poku.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0007
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Evelin Laugus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koostöine organisatsioon tartu Lasteaed Poku.
Registreeritud: 18.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärk on olukord, kus kõik pedagoogid teavad organisatsiooni toimimise mehhanisme ning oskavad omandatud teadmisi organisatsioonikultuurist seostada Poku lasteaia eesmärkide ja väärtustega. Ühine õppimine on andnud kõigile osalejatele oskuse koos lahendada ka keerulisi olukordi ning panustada lasteaia edusse nii täna kui tulevikus. Tekkinud on ühine väärtusruum, kus kõigil on turvaline ja hea töötada.


Tegevused


Projekti „Koostöine organisatsioon Tartu Lasteaias Poku“ peamine idee on ühiselt õppida tundma organisatsiooni toimemehhanisme ning osata seostada seda Poku lasteaia missiooni, eesmärkide ja tulevikuga. Projekti tegevuseks on kaks 6-tunnist õpppäeva koos koduste ülesannete ja tagasisidega.


Tulemused


Projekti mõju lasteaia organisatsioonile kui tervikule on väga positiivne. Ühise õppimise käigus saavad osalejad teada organisatsiooni toimemehhanismidest, oskavad näha iga inimese panust ja olulisust organisatsioonis ning suudavad kirjeldada lasteaia jaoks tähtsaid struktuure ja rolle. Paranevad suhted ja ühtlustuvad arusaamad kogenud ja noorte kolleegide vahel. Õpetajad tahavad ja oskavad üksteiselt õppima, üksteise edusamme märgata ning tunnustada, lisaks on ühises väärtusruumis tegutsedes tagatud meeldiv töine õhkkond. Projektil on ka väärtuslik mainekujunduslik mõju, sest head suhted ja positiivne meelelaad kollektiivis on näha ka lastevanematele ning teistele koostööpartneritele. Lasteaia kuvand peegeldab kõigi töötajate ühiseid väärtusi ja hinnanguid ning see loob jätkuvalt head kuulsust kogu Eesti alusharidusele.


Maksumus


2 800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Innove

Millise programmi / meetme raames


„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

Partnerid


Tartu Ülikool

Juht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2017 - 18.02.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord