Asi: Tartu noorte töömalev 2018 täiendav toetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0178
Menetlev üksus: Anne Noortekeskus
Vastutav töötaja: Kristel Kolberg
Teised töötajad: Martin-Joel Bachmann
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorte töömalev 2018 täiendav toetus
Registreeritud: 20.12.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


ENTK Täiendav toetus ööbimisega malevate ja innovatsioonimalevate korraldajatele.
Täiendava toetuse aluseks on koondprojekti „Noortemalevad 2017“ aruannetega esitatud noorte arvud ja malevapäevade arv.
 


Eesmärgid

Tegevused

Tulemused

Maksumus


0 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 633 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ENTK

Millise programmi / meetme raames


Tartu noorte töömalev

Juhtpartner


Anne Noortekeskus

PartneridJuht


Kristel Kolberg

Algus- ja lõpptähtaeg


20.12.2017 - 31.08.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord