Asi: Urban Cycling (CyclUrban)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0133
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Heret Knjazeva; Mihkel Vijar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Urban Cycling (CyclUrban)
Registreeritud: 08.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Transpordi valge raamatuga on EL määratlenud ambitsioonika eesmärgi vähendada transpordisektori keskkonnamõju 2050. aastaks (-60% kasvuhoonegaase võrreldes 1990. aastaga). Praegu ei ole areng kaugeltki rahuldav ja eesmärkide saavutamiseks on vaja kiiresti tegutseda. Komisjon tunnistab leiab et vaja on intermodaalseid kontseptsioone, mis keskenduvad teenuste parandamisele
Käesolev projekt on suunatud kliimamuutuste vähendamisele ja eelkõige käsitletakse projektis kuidas hinnata jalgrattakasutuse praegust olukorda erinevates piirkondades ning töötada välja poliitika ja abimeetmete kujundamise metoodika, et suurendada jalgrattakasutust linnades. Keskendutakse neljale valdkonnale: taristu, poliitika, planeerimine ja teenused.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on edendada jalgrattasõitu kui efektiivset vahendit säästva linnalise liikumiskeskkonna loomiseks ja kliimamuutuste mõju leevendamiseks kohalikul tasandil.


Tegevused


Viies linnas: Tartu (EE), Riia (LV), Varssavi (PL), Velika Gorica (HR), Vrilissia (GR) töötatakse välja strateegiad linnatranspordi liikuvuse edendamiseks. Samuti esitatakse soovitused riiklikul tasemel, kuidas jalgrattasõitu toetada. Projekti käigus korraldatakse seminare ja töötubasid metoodikate ja strateegiate väljatöötamiseks ning kogemuste ja ideede levitamiseks.


Tulemused


Valminud on Tartu linna pikaajaline jalgrattastrateegia ja tõusnud on linnaelanike teadlikkus jalgrattast, kui keskkonnasõbralikust liikumisvahendist.


Maksumus


80 783 EUR

Tartu kohustused


29 838 EUR

Toetus


50 945 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI) - Potsdamer Platz 10
10785 Berlin Deutschland

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Baltic Environmental Forum Deutschland (Osterstraße 58, 20259, Hamburg
Germany
Mr. Matthias Grätz (tel. +49 40 5330 7076, e-mail: matthias.graetz@bef-de.org)

Partnerid


Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Saksamaa)
Tartu linn (Eesti)
Baltic Environmental Forum Estonia (Eesti)
Baltic Environmental Forum Latvia (Läti)
Latvian Cyclists Union (Läti)
Society for Sustainable Development Design (Horvaatia)
Velika Gorica linn (Horvaatia)
National Observatory of Athens (Kreeka)
Ecocity (Kreeka)
National Technical University of Athens (Kreeka)
Earth and People (Poola)
Varssavi linn (Poola)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2017 - 28.02.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord