Asi: Vaksali F. R. Kreutzwaldi kergliiklustee

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0100
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vaksali F. R. Kreutzwaldi kergliiklustee
Registreeritud: 30.05.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ning jalgrataste hoiukohti ja parklaid. Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning linnast väljuvaid põhisuundi kattev jalgrattateede ja -radade võrgustiku ning mugava ja ohutu jalgrattaparkimise võimaluse loomine. Eesmärgiks on soodustada jalgrattaga liiklemist, muuta rattaga liiklemine arvestatavaks alternatiiviks autole ning soodustada jalgrataste kasutamist ka talvel.

Viimastel aastatel valminud kergliiklusteed leiavad väga aktiivset kasutamist erinevate sihtkohtade (kodu, töö, kool, teenindusasutused) vahel liiklejate kui ka tervisesportlaste poolt.

Käesoleva projekti raames on kavas välja ehitada Vaksali - F.R. Kreutzwaldi tänava kergliiklustee algusega Näituse tänava ristmikult, mööda Vaksali tänava pikendust, lõppedes Kreutzwaldi tänava ääres ja ühendades linnaga juba olemasoleva kergliiklustee.


Eesmärgid


Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning linnast väljuvaid põhisuundi kattev jalgrattateede ja radade võrgustiku loomine, mis moodustaks ühtse katkematu terviku.

Projekti tulemusel on valminud hea kvaliteediga ja liiklejate vajadustele vastav ligikaudu 3,2 km pikkune kergliiklustee suunal Vaksali – Fr. Tuglase - Fr. R. Kreutzwaldi tn. Paranenud ja mitmekesistunud on Vaksali, Tähtvere ja Veeriku linnaosade elanike liikumistingimused jalgsi ja erinevate kergliiklusvahenditega. Samuti võimaldab kergliiklustee senisest oluliselt turvalisemaid liikumistingimusi Raudteejaamast, Vaksali ja Veeriku linnaosadest Maaülikooli õppehoonete, Tartu Näituste messikeskuse ning Tartu Waldorfkooli suunas. Olulise täienduse on saanud linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik.

Korraldatud riigihankega realiseeritakse Landverk OÜ töö etapid nr 1, 4, 5, 6, 8. (sh 8. etapi maht sõidutee osas on vähendatud)


Tegevused


Kergliiklustee rajamiseks teostatakse järgmised tegevused:
* ehitus ja liitumised


Tulemused


Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning linnast väljuvaid põhisuundi kattev jalgrattateede ja radade võrgustiku loomine, mis moodustaks ühtse katkematu terviku.

Projekti tulemusel on valminud hea kvaliteediga ja liiklejate vajadustele vastav ligikaudu 3,2 km pikkune kergliiklustee suunal Vaksali – Fr. Tuglase - Fr. R. Kreutzwaldi tn. Paranenud ja mitmekesistunud on Vaksali, Tähtvere ja Veeriku linnaosade elanike liikumistingimused jalgsi ja erinevate kergliiklusvahenditega. Samuti võimaldab kergliiklustee senisest oluliselt turvalisemaid liikumistingimusi Raudteejaamast, Vaksali ja Veeriku linnaosadest Maaülikooli õppehoonete, Tartu Näituste messikeskuse ning Tartu Waldorfkooli suunas. Olulise täienduse on saanud linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik.


Maksumus


2 903 906 EUR

Tartu kohustused


1 156 742 EUR

Toetus


1 747 164 EUR

Kellele taotlus esitatakse


RTK

Millise programmi / meetme raames


Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2020 - 31.12.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord