Asi: Tartu Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0009
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimine
Registreeritud: 24.01.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu lasteaia Pääsupesa hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Pääsupesa lasteaiahoonele on väljastatud energiamärgis, mille alusel hoone energiaklassiks on määratud D (141 <= KEK <= 240 kWh/m2 aastas).

Lasteaiahoone rekonstrueerimistööd on kulukad ning terviklikult linna eelarvelistest vahenditest neid teostada on keeruline samas osade kaupa tehes, ei ole saavutatav energiasääst nii märgatav. Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi abil on võimalik kohalikel omavalitsustel saada toetust lasteaiahoonete energiatõhususe suurendamise eesmärgil tehtavate rekonstrueerimistööde teostamiseks, mis võimaldaks lasteaiahoonele läheneda terviklikult ning teostada kõik olulised ehitustööd, et saavutada märkimisväärne energiasääst ja seeläbi majanduskulude kokkuhoid pikemas perspektiivis.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on lasteaiahoone energiatõhususe parandamine. Läbi hoone tervikliku rekonstrueerimise on võimalik saavutada häid tulemusi, mis säästaksid meid ümbritsevat keskkonda ning aitaksid kokku hoida hoone majandamiskuludelt.


Tegevused


Projekti raames on kavas teostada hoone energiatõhususele ja energiasäästule kaasa aitavad ehitustööd:
* katuse soojustamine
* fassaadi soojustamine
* sokli soojustus
* küttesüsteemi rekonstrueerimine
* ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
* elektripaigaldise rekonstrueerimine
lisaks eelpool loetletud tegevustega kaasnevad tööd (viimistluse taastamine).


Tulemused


Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Tartu lasteaia Pääsupesa hoone. Projekti peamiseks tulemuseks on hoone oluliselt väiksem energiatarbimine ning seeläbi väiksem kahju meid ümbritsevale keskkonnale ja tuntav kokkuhoid hoone majandamiskuludelt.


Maksumus


2 829 968 EUR

Tartu kohustused


2 389 418 EUR

Toetus


440 550 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


03.04.2017 - 31.12.2020

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord