Asi: Tartu Linnaraamatukogu EV100 projekt "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0070
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Asko Tamme
Teised töötajad: Kristel Kalda; Kristiina Selli-Tupits
Tähtaeg: 24.02.2019
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Linnaraamatukogu EV100 projekt "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis"
Registreeritud: 12.05.2016
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17
Piirangu lõpukuupäev: 11.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnaraamatukogu osaleb projektiga kingituste tegemisel Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on kaardistada Eestis mõne kindla geograafilise paigaga seotud 100 olulist kirjandusteost, mis on eestikeelsena kirja pandud alates 19. sajandist kuni tänapäevani, ja teha info teoste kohta avalikus ruumis nähtavaks ja veebis kuuldavaks.
Projektiga avaldatakse austust Eestis (sh Tartus ja Tartumaal) tegutsenud ja tegutsevate kirjanike loomingule ning populariseeritakse eestlaste kultuuriloolisi tüvitekste põnevas uuenduslikus vormis väljaspool koolitundi.


Tegevused


Projekti käigus kaardistatakse koostöös rahvaraamatukogudega Eestimaa piirkondadega seotud ja viimase 200 aasta jooksul ilmunud eestikeelsed kirjandusteosed ja mälestused, millest valitakse ekspertide kaasabil välja 100 sobivamat teost. Väljavalitud teostega seotud paikadesse paigaldatakse üle Eesti ühesuguse disainiga moodsad metalltahvlid, kus on kirjas teos, autor ning teave lisainfo saamise võimaluste kohta (QR-kood). QR-kood suunab "100 kirjandusteost ruumis" kodulehele, kust leiab metallviitade asukohtadega veebikaardi, saab teosest kuulata katkendeid ja hankida lisainfot kirjaniku ning teksti tausta kohta. Igat katkendit käsitletakse kui lugemissoovitust ja tuuakse välja teksti paikkondlik seos.

Projekti TEGEVUSED:
A TEOSED jaan-mai 2017
1. Võimalike teoste selekteerimine koostöös rahvaraamatukogudega üle Eesti, piirkondlike muuseumidega;
2. 100 teose valimine ekspertide komisjoni poolt;
3. Kirjandusteoste tekstilõikude valimine koostöös raamatukogudega.

B METALLPLAADID jaan-nov 2017
1. Metallplaatide võimalike asukohtade ja paigaldusnõuete väljaselgitamine koostöös kohalike omavalitsustega;
2. Metallplaatide disaineri leidmine ja töö tellimine;
3. Metallplaatide valmistamise ja paigaldamise tellimine.

C KODULEHT, TEKSTID JA AUDIOSALVESTISED mai-nov 2017
1. Kodulehe loomine vabavara abil;
2. Kodulehel audiovormis esitatavate tekstide välja valimine;
3. Võimalike autoriõiguste ja -tasude suuruse välja selgitamine;
4. Näitleja(te) valimine ja sisselugemise töö tellimine.

D AVAMINE jaan-dets 2018 üle Eesti
1. Avamisürituste täpsema kontseptsiooni kinnitamine koos rahvaraamatukogudega. Üritusi rahastatakse raamatukogude enda eelarvest, seepärast projekti eelarve neid ei kajasta;
2. Rahvaraamatukogude korraldatud kohapealsetest ettelugemistest ja üleriigilistest lugemismängudest koosnevad üritused 2018. aasta jaanuarist detsembrini;
3. Ühised turundus- ja kommunikatsioonitegevused.


Tulemused


Projekti tulemusena on üle Eesti paigaldatud 100 tahvlit kirjanike teoste ja lisainfoga ning loodud veebikaardi, audiotekstide ja lisainfoga koduleht. Kirjanduslike kihistuste nähtavale toomisega on juhatataud inimesi (sh noori) rohkem lugema ning (taas)avastama eesti kirjandust. Samuti on loodud võimalus edendada üle Eesti kultuuriturismi, kuna projekti põhjal saab luua (geo)mänge ja avastada Eestimaa kultuuriloolisi paiku.


Maksumus


28 133 EUR

Tartu kohustused


1 000 EUR

Toetus


27 133 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kodanikuühiskonna Sihtkapital (põhifinantseerija)

Millise programmi / meetme raames


Vabaühenduste toetusmeede, EV100 kingituste taotlusvoor. Esitamise tähtaeg 30.05.2016.

Juhtpartner


Tartu Linnaraamatukogu,
Kompanii 3/5, 51004 Tartu

Partnerid


Eesti rahvaraamatukogud:
Harju Maakonnaraamatukogu
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu
Jõhvi Keskraamatukogu
Järvamaa Keskraamatukogu
Kõrveküla Raamatukogu
Kärdla Linnaraamatukogu
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
Pärnu Keskraamatukogu
Põlva Keskraamatukogu
Rapla Keskraamatukogu
Saare Maakonna Keskraamatukogu
Valga Keskraamatukogu
Viljandi Linnaraamatukogu
Võrumaa Keskraamatukogu
 Kohtla-Järve Keskraamatukogu
Narva Keskraamatukogu
Sillamäe Linna Keskraamatukogu
Tallinna Keskraamatukogu
Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing
Piirkondlike muuseumide esindajad
Ekspertide komisjon - suuremate raamatukogude esindajad, kirjandusteadlased
KOVide eksperdid viitade paigaldamise küsimuses

Juht


Asko Tamme

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2017 - 31.12.2018

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord