Asi: InnovaFoster - Fostering startup & innovation ecosystems in Europe

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0063
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond
Vastutav töötaja: Alo Lilles
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: InnovaFoster - Fostering startup & innovation ecosystems in Europe
Registreeritud: 04.05.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust.

Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Tartul on võimalik jagada/saada kogemusi läbi ühiskülastuste ja temaatiliste töötubade ning hiljem saadud tulemusi rakendada VKE-de hüvanguks.

Lisaks näeb projekt ette ka projektikohtumise võõrustamist 2018 aasta mais-juunis Tartus.


Eesmärgid


Suurendada VKE-de arengu, kasvu ja innovatsioonivõimalusi läbi poliitikainstrumendi (Tartu linna arengukava) ja programmide rakendamise ja parendamise.


Tegevused


Olulisimad projekti tegevused:
- huvigruppide identifitseerimine
- tutvumine partnerregioonide strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest
- tegevusplaani koostamine
- tegevusplaanide implementeerimise jälgimine


Tulemused


Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- Tartu noorte VKEde arengu, kasvu ja innovatiivsuse soodustamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;

- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.


Maksumus


126 962 EUR

Tartu kohustused


19 044 EUR

Toetus


107 918 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Interreg Europe

Juhtpartner


Incyde Foundation, Hispaania

Partnerid


Toruni regionaalne ettevõtluskeskus (Poola), Oldhami linnavalitsus (Suurbritannia), Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Sloveenia), Malta Enterprise (Malta), Corki linnavalitsus (Iirimaa), Tartu linn 

Juht


Alo Lilles

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2017 - 31.12.2020

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord