Asi: Modern Art Uniting People

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-16-0030
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Krista Õigus; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Modern Art Uniting People
Registreeritud: 05.03.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Loovus on tänapäeval üheks peamiseks inimese kvaliteediks, mida tööandja ootab. Üha vähem on töid, mis nõuavad päevast päeva üksnes lihtsate ja ühesuguste ülesannete täitmist. Ka kõige lihtsamate tööde puhul eeldavad tööandjad töötajatelt loovat mõtlemist ja probleemilahendamise oskust. Samuti vastutusvõimet võtta iseseisvalt vastu otsuseid ja mitte ootama kellegi korraldusi. Seega on loovus võtmekvaliteet, mis peab olema iga kooli fookuses läbi kogu õppekava.Planeeritav rahvusvaheline koostööprojekt aitab kaasa selle eesmärgi täitmisele. Lisaväärtuseks on see, et tegemist on väga eriilmeliste koolidega, nt Soomest kutsekooliga. Sihtrühmaks 14-17 aastased kooliõpilased.


Eesmärgid


Peamiseks eesmärgiks on arendada lastes loovust, kasutades selleks nii traditsioonilisi kui ebatraditsioonilisi kunstidega seotud võtteid ja tegevusi. 72% maailma ettevõtlusliidritest väidab, et loovus on üheks viiest kvaliteedist, mida nad oma töötajatelt ootavad. Kombineerides akadeemilist haridust kultuuri, kunsti, tantsu, teatri jms, annab õpilastele võimaluse näha ja avastada paremini oma isiksuse loovat poolt. Antud projekti puhul on lisaväärtuseks kultuuridevaheline aspekt - kohtumine ja koostegemine erinevatest riikidest pärit õpilastega arendab nende suhtlemisoskusi ja avardab maailmapilti.


Tegevused


Kasutades materjale ja lähenemisi, mis võimaldavad luua ebatüüpilisi kunstivorme, installatsioone, moedisaini, etenduskunsti eri vorme jne arendatakse laste loovust rahvusvahelises keskkonnas.

Kahe aasta jooksul toimuva projektikohtumise jooksul on planeeritud läbi viia väga palju konkreetseid tegevusi ja õpitube - varjude teatrist, kujutavast kunstist, infokommunikatsioonitehnoloogiast, ajaloost ja majandusest, rahvuskultuurist, fotograafiast, tänavakunstist, kunsti ajaloost, tehnokunstist, moedisainist jne.

Õpetajatel avaneb võimalus võrrelda ja analüüsida erinevaid õppevorme ja -meetodeid, mida nad oma õppetöös kasutavad.


Tulemused


- õpilastel on arenenud inglise keeleoskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- osalenud õpetajad jagavad oma praktilist kogemust teiste õpetajatega, mis omakorda julgustab neid olema rohkem loovad, innovatiivsed, pidevalt parandades oma õpetamise kvaliteeti


Maksumus


22 915 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


22 915 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Jonava Senamiestis Gymnasium (LT)
Porvoo International College (FI)
Noerre Aaby Realskole (DK)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2016 - 31.08.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord