Asi: Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-15-0069
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine
Registreeritud: 29.05.2015


Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu ajalooline raudteejaam on oluline linna sõlmpunkt, mille kaudu tehti 2014. aastal 579 000 reisi (so päevas ligikaudu 1600 reisi). Uute rongide liinidele toomine on oluliselt suurendanud rongiga reisida soovijate hulka ja tõenäoliselt suureneb see uute liinide lisandumisel veelgi. Samas on reisijateveo mahtude kasvades muutunud raudteejaamas järjeks teravamaks probleemid parkimisega, liiklusohutuse ja kasutajasõbralikkuse puudumisega. Raudteejaama jõudmine ja sealt lahkumine erinevate liikumisvahenditega või jalgsi on ebamugav ning loogiliselt korraldamata. Jaamaesisel alal on segamini ühistransport, kliente ootavad taksod, parkivad-peatuvad sõiduautod, jalakäijad ning jalgratturid. Puuduvad läbimõeldud liikumis- ning parkimisskeemid erinevatele transpordiliikidele. Kuna reisijaid vedav Elron piirab lisaks jalgrataste transportimise võimalusi rongides, on oluline luua ka jalgrataste hoidmiseks turvalised tingimused. Investeeringud on vajalikud veel raudteejaama leitavuse parandamiseks, et soodustada rongitranspordi kasutamist linna külastajate poolt.


Eesmärgid


Kujundada Tartu raudteejaamast esinduslik Tartu linna värav, luues tingimused reisijate hulga kasvuks jaama mugavuse ning turvalisuse suurendamise ning erinevate transpordiliikide parema integreerimise kaudu.


Tegevused


Projekteerimine
Raudteejaama keskväljaku ümberehitus
Kergliiklusteede rajamine vaksalihoonest Näituse ja Riia tänava suunal
Sõiduteede ümberehitamine vastavalt kergliikluse vajadustele
Sõidautode parklate ehitamine kahele poole vaksalihoonet
Piirkonna valgustuse uuendamine ja ehitamine
Nutikate rattaparklate ehitamine
Bussidele ainuõiguse loomise bussipeatusse sisenemiseks
Infotabloode ja täiendava viidastiku paigaldamine
Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteealuse kergliiklustunneli rajamine


Tulemused


1. Oluliselt paranenud raudteejaama liikluskorraldus, ohutus ning kasutajasõbralikkus.
2. Suurem sidusus teiste transpordiliikidega, kasvanud raudteejaama leitavus Tartu linnas.
3. Tartu linna esinduslik värav loob positiivse mulje kogu linnast ning loob paremad eeldused Tartu taaskülatamiseks.


Maksumus


3 654 000 EUR

Tartu kohustused


769 382 EUR

Toetus


2 884 618 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Raudteepeatuste ühendamine erinevate liikumisviisidega

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Mihkel Vijar

Algus- ja lõpptähtaeg


21.12.2015 - 30.10.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord