Asi: Robotics Opportunities (to foster) STEM Education – ROSE

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-15-0059
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Aili Mölder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Robotics Opportunities (to foster) STEM Education – ROSE
Registreeritud: 13.05.2015

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada STEM hariduse populaarsust. Seda eelkõige naissoost õpilaste hulgas, et saavutada sooline tasakaal tehnoloogiale ja teadusele suunatud distsipliine valivate õpilaste hulgas, mis pikemas perspektiivis suuredab inseneride ja tehnoloogivaldkonna spetsialistide hulka tööturul. Peamise vahendina STEM hariduse populaarsuse suurendamiseks kasutatakse robootikat.


Eesmärgid


Suurendada STEM hariduse populaarsust läbi robootika-alaste tegevuste
Tõsta naissoost õpilaste huvi STEM valdkonna vastu ja suurendada naissoost õppurite arvu STEM erialadele edasiõppima asujate hulgas


Tegevused


Eeluuringu läbiviimine STEM hariduse populaarsuse ja vastavat eriala edasiõppima asumise tõenäosuse kohta õpilaste hulgas

Populariseerimistegevused:
o Populariseerimistegevuste ettevalmistamine lähtuvalt eeluuringu tulemustest
o Populariseerimistegevuste läbiviimine:
- Robootikapäevad koolis
- Tehnikakõrgkoolide külastused
- Robootikaürituste läbiviimine
- Lühikoolitused õpilastele
o Ühismeeskondade osalemine robootikavõistlustel ehk ühiste meeskondade moodustamine järgmise haridustaseme õppeasutuse õppuritega, et tõsta huvi edasiõppimise vastu STEM erialadel, kaasates nooremaid õpilasi vanemate õppuritega ühisesse tegevusse
·
Rahvusvahelistel mobiilsustel osalemine (Itaalia, Türgi, Portugal, Austria)

Projekti tutvustamine ja tulemuste levitamine nii projekti kaasatud asutustes kui meedias

Järeluuringu läbiviimine projekti mõju hindamiseks


Tulemused


Õpilaste huvi STEM hariduse vastu on tõusnud ja seda eelkõige naissoost õpilaste hulgas
Robootikaga tegelevate tüdrukute arv koolis on suurenenud
On suurenenud inseneri, teaduse ja tehnoloogia erialadele edasiõppima asujate arv (nende hulgas eriliselt naissoost õppurite arv)


Maksumus


33 184 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


33 184 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+

Juhtpartner


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Andrea Arnone
andrea.arnone@unifi.it
055 4796346
Via di S. Marta, 3
Italy
ITI1 - Toscana
50139
Firenze

Partnerid


MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani
IIS FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Istituto Tecnico Tecnologico Statale Silvano Fedi Enrico Fermi
Tartu Kivilinna Kool
MTÜ Robootika
Tartu Ülikool
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
ANKARA OZEL TEVFIK FIKRET ANADOLU LISESI

Juht


Sven Hendrikson, infojuht ja robootikaõpetaja

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2014 - 31.08.2017

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord