Otsus: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Reg. number: 84
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 09.12.2022
Eelnõu: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Failid: LVKO2022120800084.asice ( 168 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 8. detsembri 2022. a
otsuse nr 84 juurde