Otsus: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 373
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.10.2021
Jõustumise kp: 18.10.2021
Seosed: Vastavalt 10.12.2021 kohtuotsusele nr 3-21-2570 on Tartu Linnavolikogu 7. oktoobri 2021. a otsus nr 373 tühistatud nõude osas: "Emajõe tn- Väike- Emajõe tn- Oa tn- Kroonuaia tn kvartalis peab nii Emajõe tn kui Oa tn frondist olema 1 korruse tasandil vähemalt 25% kaubandus- teeninduspindu.“
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Failid: paberkaardid1.asice ( 290376 kb )
paberkaardid2.asice ( 241339 kb )
paberkaardid3.asice ( 257081 kb )
YP2040_andmekihid.asice ( 32590 kb )
YP2040_digikihid_maakatastri_pidajale.asice ( 9583 kb )
YP2040_digiraamatu_rakendus.asice ( 85392 kb )
YP2040_seletuskiri.asice ( 58794 kb )
YP2040_veebiarhiiv.asice ( 485090 kb )
LVKO2021100700373.asice ( 108 kb )