Otsus: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Reg. number: 373
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.10.2021
Jõustumise kp: 18.10.2021
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine
Failid: paberkaardid1.asice ( 290376 kb )
paberkaardid2.asice ( 241339 kb )
paberkaardid3.asice ( 257081 kb )
YP2040_andmekihid.asice ( 32590 kb )
YP2040_digikihid_maakatastri_pidajale.asice ( 9583 kb )
YP2040_digiraamatu_rakendus.asice ( 85392 kb )
YP2040_seletuskiri.asice ( 58794 kb )
YP2040_veebiarhiiv.asice ( 485090 kb )
LVKO2021100700373.asice ( 108 kb )