Otsus: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 321
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.04.2021
Jõustumise kp: 02.04.2021
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVKO2021040100321.asice ( 86 kb )