Otsus: Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine
Reg. number: 131
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.01.2019
Jõustumise kp: 25.01.2019
Eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine
Failid: Lisa.pdf ( 1226 kb )
LVKO2019012400131.bdoc ( 1170 kb )