Otsus: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 87
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2018
Jõustumise kp: 29.06.2018
Eelnõu: Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Lisa.pdf ( 4337 kb )
LVKO2018062800087.bdoc ( 4079 kb )