Otsus: Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Reg. number: 331
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2016
Jõustumise kp: 19.04.2016
Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Failid: LVKO2016041400331.bdoc ( 25 kb )


Lisa
Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2016. a
otsuse nr 331 juurde