Otsus: Tartu linna 2013. a majandusaasta aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2013. a majandusaasta aruanne
Reg. number: 87
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.06.2014
Jõustumise kp: 17.06.2014
Eelnõu: Tartu linna 2013. a majandusaasta aruanne
Failid: Lisa 1.ddoc ( 6919 kb )
Lisa 2.pdf ( 1059 kb )
LVKO2014061200087.ddoc ( 10834 kb )