Otsus: Tartu linna 2012. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2012. a ülesannete täitmise aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2012. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2012. a ülesannete täitmise aruanne
Reg. number: 481
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.06.2013
Jõustumise kp: 17.06.2013
Eelnõu: Tartu linna 2012. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2012. a ülesannete täitmise aruanne
Failid: Lisa.pdf ( 51287 kb )
lisa eelarve seletus 2012.pdf ( 2479 kb )
lvk7o_0481.pdf ( 245434 kb )