Otsus: Tartu linna 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Tartu linna arengukava aastateks 2007-2015 2011. aasta ülesannete täitmise aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Tartu linna arengukava aastateks 2007-2015 2011. aasta ülesannete täitmise aruanne
Reg. number: 375
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.06.2012
Jõustumise kp: 11.06.2012
Eelnõu: Tartu linna 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja Tartu linna arengukava aastateks 2007-2015 2011. aasta ülesannete täitmise aruanne
Failid: Lisa 2 Arengukava 2011 täitmine.pdf ( 125 kb )
Lisa 2 Arengutaseme näitajad.pdf ( 16 kb )
Lisa 1 Tartu_LV_2011_aastaaruanne_kinnitatud.pdf ( 46858 kb )
lvk7o_0375.pdf ( 259441 kb )