Otsus: Tartu linna 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
Reg. number: 233
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.06.2011
Jõustumise kp: 06.06.2011
Eelnõu: Tartu linna 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine
Failid: 2010 ea t täiendav info.pdf ( 743 kb )
Tartu Linna aastaaruanne 2010 kinnitatud.pdf ( 55493 kb )
lvk7o_0233.pdf ( 199538 kb )