Otsus: Tartu Mart Reiniku Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Mart Reiniku Kooli põhimäärus
Reg. number: 215
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.05.2011
Jõustumise kp: 01.08.2011
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.11. 2003. a otsuse nr 232 punkti 1.8.

Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 otsus nr 305 (

Eelnõu: Tartu Mart Reiniku Kooli põhimäärus
Failid: lvk7o_0215.pdf ( 12067 kb )