Otsus: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 197
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2011
Jõustumise kp: 18.04.2011
Seosed: Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 otsus nr 305 () tunnistab kehtetuks punkti 2
Eelnõu: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Failid: lvk7o_0197.pdf ( 12072 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2011. a
otsuse nr 197 juurde