Otsus: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus
Reg. number: 184
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.04.2011
Jõustumise kp: 18.04.2011
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.11.2003. a otsuse nr 232 punkti 1.11.

Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 otsus nr 371 (

Eelnõu: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus
Failid: lvk7o_0184.pdf ( 12150 kb )