Otsus: Tartu Linnavolikogu 3. detsembri 2009. a otsuse nr 29 „Lapsetoetuse suuruse kehtestamine” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu 3. detsembri 2009. a otsuse nr 29 „Lapsetoetuse suuruse kehtestamine” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Reg. number: 129
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.10.2010
Jõustumise kp: 01.01.2011
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 03.12.2009. a otsust nr 29

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.10.1992. a otsuse nr 271

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 3. detsembri 2009. a otsuse nr 29 „Lapsetoetuse suuruse kehtestamine” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Failid: lvk7o_0129.pdf ( 635 kb )