Otsus: Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine
Reg. number: 89
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.06.2010
Jõustumise kp: 14.06.2010
Eelnõu: Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine
Failid: Lisa (eelarve täitmine 2009).pdf ( 542 kb )
Lisa (aastaaruanne 2009).pdf ( 21352 kb )
lvk7o_0089.pdf ( 193782 kb )