Otsus: Lapsetoetuse suuruse kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Lapsetoetuse suuruse kehtestamine
Reg. number: 29
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 03.12.2009
Jõustumise kp: 01.01.2010
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 23.11.2006. a otsuse nr 151
Tartu Linnavolikogu 14.10.2010. a otsus nr 129 muudab
Eelnõu: Lapsetoetuse suuruse kehtestamine
Failid: lvk7o_0029.pdf ( 583 kb )