Otsus: Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
Reg. number: 571
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.10.2009
Jõustumise kp: 12.10.2009
Eelnõu: Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
Failid: lvk6o_0571.pdf ( 1462 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a
otsuse nr 571 juurde