Otsus: Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus asutamine
Reg. number: 514
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.05.2009
Jõustumise kp: 18.05.2009
Eelnõu: Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus asutamine
Failid: lvk6o_0514.pdf ( 1472 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a
otsuse nr 514 juurde